Home / Giải Pháp IT / Giải Pháp Ảo Hóa Server

Giải Pháp Ảo Hóa Server

Ảo hóa Server

Công ty bạn phải và chạy nhiều server 1 lúc có thể sẽ trở nên tốn kém và đôi khi dư thừa tài nguyên khi các server hầu hết chỉ sử dụng dưới 15% hiệu suất tối đa, bạn phải trả chi phí bản quyền quá cao cho nhiều server, có quá nhiều ổ cứng dư thừa chỗ trống mà ... Read More »