Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal - ASA / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal

Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal

CÀI ĐẶT MAIL SERVER, CẤU HÌNH MAIL SERVER

Tầm quan trọng của mail server trong doanh nghiệp: Sự phát triển bùng nổ của ngành CNTT mang đến cho tất cả mọi người  trao đổi thông tin thuận tiên hơn trong công việc. Con người đều sử dụng máy tính, laptop để làm việc, và mail là công cụ chính để cho việc trao đổi thông tin qua lại ... Read More »

Restore Cloud Server

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách Restore Cloud Server về restore point trước đó (sử dụng file backup ổ cứng đã tạo trước đó) cho ổ cứng thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Thực hiện các bước Chọn vào menu Máy ảo -> Tất cả máy ảo -> Click ... Read More »

Tạo Snapshot

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Snapshot (backup) thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Lưu trữ -> Ổ cứng Bước 2: Di chuột vào phần “Hành động” của ổ cứng mà bạn muốn tạo Snapshot. Danh sách các thao tác trên ổ ... Read More »

Cấu Hình Load Balancing (Cân Bằng Tải)

Cấu hình Load Balancing (Cân bằng tải) Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Rule Load Balancing(Cân bằng tải) thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Cân bằng tải Bước 2: Click vào nút “Thêm Rule”, giao diện thông tin tạo Load ... Read More »

Cấu Hình Port Forward (Chuyển Tiếp Port)

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Rule Port Forwarding thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Chuyển tiếp port Bước 2: Click vào nút “Thêm Rule“, giao diện thông tin tạo Rule chuyển tiếp port hiển thị ra như sau Bước 3: Điền ... Read More »

Cấu Hình Firewall

Cấu hình firewall Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Rule Firewall (Tường lửa) thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Tường lửa Bước 2: Click vào nút “Thêm Rule”, giao diện thông tin tạo Firewall Rule hiển thị ra như sau ... Read More »

Thêm Địa Chỉ IP Public

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Địa chỉ IP Public thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Địa chỉ IP Bước 2: Click vào nút “Thêm IP Public” Giao diện thông tin mua IP hiển thị ra như sau Bước 3: Lựa ... Read More »

Thay đổi cấu hình RAM&CPU

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi cấu hình RAM&CPU cho máy ảo Cloud Server thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Thực hiện các bước Chọn vào menu Máy ảo -> Tất cả máy ảo -> Click chọn vào máy ảo cần đổi hệ điều hành Bước ... Read More »

Restore Cloud Server

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách Restore Cloud Server về restore point trước đó (sử dụng file backup ổ cứng đã tạo trước đó) cho ổ cứng thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Thực hiện các bước Chọn vào menu Máy ảo -> Tất cả máy ảo -> Click chọn ... Read More »

Đổi Hệ Điều Hành

Đổi Hệ điều hành Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi hệ điều hành của máy ảo Cloud Server thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Thực hiện các bước Chọn vào menu Máy ảo -> Tất cả máy ảo -> Click chọn vào máy ảo cần đổi hệ ... Read More »