Mạng

Cấu Hình Load Balancing (Cân Bằng Tải)

Cấu hình Load Balancing (Cân bằng tải) Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Rule Load Balancing(Cân bằng tải) thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Cân bằng tải Bước 2: Click vào nút “Thêm Rule”, giao diện thông tin tạo Load ... Read More »

Cấu Hình Port Forward (Chuyển Tiếp Port)

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Rule Port Forwarding thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Chuyển tiếp port Bước 2: Click vào nút “Thêm Rule“, giao diện thông tin tạo Rule chuyển tiếp port hiển thị ra như sau Bước 3: Điền ... Read More »

Cấu Hình Firewall

Cấu hình firewall Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Rule Firewall (Tường lửa) thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Tường lửa Bước 2: Click vào nút “Thêm Rule”, giao diện thông tin tạo Firewall Rule hiển thị ra như sau ... Read More »

Thêm Địa Chỉ IP Public

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Địa chỉ IP Public thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Địa chỉ IP Bước 2: Click vào nút “Thêm IP Public” Giao diện thông tin mua IP hiển thị ra như sau Bước 3: Lựa ... Read More »