Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal – ASA (page 2)

Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal – ASA

Tool Cho Mysql server

1. SSH server bằng phần mềm PuTTy * Bước này bạn nhập password server mà trang chủ gocloud cung cấp 2. Cấu hình ở cửa sổ PuTTy * Bước này chọn mục Change Settings… để bắt đầu cấu hình * Bước này bạn điền giống như hướng dẫn là được, sau khi điền xong bạn chọn Add để lưu lại cấu ... Read More »

Hướng Dẫn Cài Đặt Zpanel Trên centos

1. SSH vps hoặc server của bạn bằng PuTTy HĐH CentOS mới chưa cài đặt gì. HĐH khuyên dùng CentOS 6.3 2. Cài đặt zpanel Ta nên cập nhật các package của CentOS yum update –y *thời gian cập nhật nhanh chậm tuỳ thuộc vào tốc độ đương truyền của bạn ( khoảng 5-15 phút) Ta tải phiên bản mới nhất  của zpanel ... Read More »

Enable Mode Rewrite WordPress Trên Centos

Bước 1: Bật mod_rewrite module của apache Mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf vim /etc/httpd/conf/httpd.conf Tìm tới dòng <Directory “/var/www/html”> sau đó sửa phần AllowOverride None thành AllowOverride All Bước 2: Cấu hình .htaccess Vào admin của wordpress, tìm tới mục Settings -> Permalink, chọn rewite theo Post name Khi đó phần phía dưới cùng của trang, sẽ có một đoạn nội dung ... Read More »

Cách Sử Dụng Lệnh Find Và Lệnh Locate Trong Linux

  1. Lệnh find Lệnh này sẽ cung cấp cho bạn một danh sách tất cả các tệp tin và thư mục trong đường dẫn hiện hành. Để dễ dàng tìm kiếm hơn bạn có thể kết hợp lệnh find cùng các tham số vd: tham số -name   #find . -name f\* Câu lệnh trên bạn có thể tìm kiếm ... Read More »

Cách Chặn Truy Cập Website Qua Địa Chỉ IP Trên Centos

Website http://chauhienphuc.com có địa chỉ là 207.243.107.1 Bình thường bạn có thể truy cập website theo 2 cách – sử dụng tên miền: http://chauhienphuc.com – sử dụng địa chỉ IP: 207.243.107.1 Trong trường hợp bạn không muốn người khác đánh địa chỉ IP để truy cập website thì sẽ phải cấu hình như sau Mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf và thêm cấu hình ... Read More »

Cấu Hình Cho Phép Remote MySQL

1. Mở file my.cnf, thêm bind-address=YOUR-SERVER-IP phía dưới mysqld Chú ý dòng skip-networking phải được comment lại. 2. Vào mysql để gán quyền cho các IP có quyền remote. #mysql -uroot -p[passwd] #use mysql #grant all on *.* to root@’%’ identified by ‘password’; #flush privileges; #exit * Chú ý: – Nếu chỉ allow remote cho 1 database nào đấy thì ... Read More »

Cấu Hình Chứng Thực SSH Bằng Private Key & Public Key

Bước 1 :  Tải và cài đặt Puttygen Trước tiên bạn cần có phần mềm puttygen dùng để sinh ra public key và private key. Public key sẽ được lưu trên server, private key bạn giữ lại trên máy mình để login kích chuột vào file puttygen.exe vừa tải về Tạo public key và private key nhấn chuột vào Generate để tạo ra ... Read More »

Hướng Dẫn Upfile Lên Linux Bằng WinSCP

 1 : Cài đặt WinSCP Tải WinSCP chọn file winscp.exe để cài đặt Sau khi cài đặt xong 2 : Hướng dẫn sử dụng Chọn stored sessions –> new Khai báo kết nối file protocol SFTP server Chọn nút save để lưu lại kết nối cho lần sử dụng sau, rồi nhấn ok để tiếp tục. Sau đó chọn login Nhập mật khẩu xác nhận một lần nữa Sau đó nhấn ok để bắt đầu đăng nhập Chọn yes để ... Read More »

Backup Restore Database Trong MySQL

Dump toàn bộ database ra file .sql để backup # [mysql dir]/bin/mysqldump -u root -dbpassword –opt >/tmp/alldatabases.sql Dump toàn bộ database ra file .sql để backup # [mysql dir]/bin/mysqldump -u username -ppassword –databases databasename >/tmp/databasename.sql Dump một bảng trong database # [mysql dir]/bin/mysqldump -c -u username -ppassword databasename tablename > tmp/databasenhttp://docs.gocloud.vn/wp-admin/post-new.php#ame.tablename.sql Restore database từ file backup .sql # [mysql dir]/bin/mysql ... Read More »