Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal – ASA (page 5)

Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal – ASA

Cấu Hình Port Forward (Chuyển Tiếp Port)

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Rule Port Forwarding thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Chuyển tiếp port Bước 2: Click vào nút “Thêm Rule“, giao diện thông tin tạo Rule chuyển tiếp port hiển thị ra như sau Bước 3: Điền ... Read More »

Cấu Hình Firewall

Cấu hình firewall Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Rule Firewall (Tường lửa) thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Tường lửa Bước 2: Click vào nút “Thêm Rule”, giao diện thông tin tạo Firewall Rule hiển thị ra như sau ... Read More »

Thêm Địa Chỉ IP Public

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Địa chỉ IP Public thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Mạng -> Địa chỉ IP Bước 2: Click vào nút “Thêm IP Public” Giao diện thông tin mua IP hiển thị ra như sau Bước 3: Lựa ... Read More »

Thay đổi cấu hình RAM&CPU

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi cấu hình RAM&CPU cho máy ảo Cloud Server thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Thực hiện các bước Chọn vào menu Máy ảo -> Tất cả máy ảo -> Click chọn vào máy ảo cần đổi hệ điều hành Bước ... Read More »

Restore Cloud Server

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách Restore Cloud Server về restore point trước đó (sử dụng file backup ổ cứng đã tạo trước đó) cho ổ cứng thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Thực hiện các bước Chọn vào menu Máy ảo -> Tất cả máy ảo -> Click chọn ... Read More »

Đổi Hệ Điều Hành

Đổi Hệ điều hành Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi hệ điều hành của máy ảo Cloud Server thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Thực hiện các bước Chọn vào menu Máy ảo -> Tất cả máy ảo -> Click chọn vào máy ảo cần đổi hệ ... Read More »

Remote & SSH qua Web

Remote & SSH qua Web Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện remote hoặc SSH vào máy ảo của mình thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Máy ảo -> Toàn bộ máy ảo Bước 2: Click vào máy ảo mà bạn ... Read More »

Quản Trị Cloud Server

Màn hình chi tiết Cloud Server Các thao tác trên Cloud Server bao gồm – Remote hoặc SSH trực tiếp qua Web: Xem nhanh, truy cập vào Server thông qua giao diện web mà không cần phải remote (với HĐH Windows) hoặc SSH (với HĐH Linux). – Start (Bật), Stop (Tắt), Restart (Khởi động lại) – Đổi Hệ điều hành: Thực hiện chuyển đổi miễn phí từ hệ điều hành đang sử dụng sang hệ điều ... Read More »

Thêm Mới Cloud Server

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Cloud Server (máy chủ ảo) thông qua giao diện Portal của chauhienphuc.com Chi tiết các bước thực hiện như sau Đăng nhập + Thực hiện đăng nhập vào portal.chauhienphuc.com  bằng tài khoản của bạn. Chọn phương thức tạo Server Ngay ở trang chủ của portal, ... Read More »

Tạo backup cho ổ cứng (Tạo Snapshot)

Tạo Snapshot Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Snapshot (backup) thông qua giao diện Portal của Cloud CHP Chi tiết các bước thực hiện như sau Bước 1: Chọn vào menu Lưu trữ -> Ổ cứng Bước 2: Di chuột vào phần “Hành động” của ổ cứng mà bạn muốn tạo Snapshot. ... Read More »