Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal – ASA (page 6)

Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal – ASA

Thêm ổ cứng

Trong bài hướng dẫn này Cloud CHP sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm ổ cứng cho một máy ảo Cloud Server thông qua giao diện Portal của Cloud CHP Chi tiết các bước thực hiện như sau : Bước 1: Chọn vào menu Lưu trữ -> Ổ cứng Bước 2: Click vào nút “Thêm Ổ cứng”, giao diện thông tin mua ... Read More »

Bandwidth – Băng thông

Bandwidth biểu diễn cho tốc độ truyền tải dữ liệu (tính theo bit) trên một giây ( thường gọi là bps ). Nếu Bandwidth lớn thì cùng một lúc có nhiều người có thể truy cập vào web site của bạn được. Nếu băng thông hẹp (băng thông nhỏ) thì web site của bạn trở thành đường làng, người truy cập ... Read More »

Giới hạn tài nguyên

Hiện tại Cloud CHP portal cho phép tạo các máy ảo Cloud Server với cấu hình tối đa như sau RAM Tổng số Cloud Server 24 GB 30 Máy ảo Trong trường hợp bạn cần các máy ảo Cloud Server có cấu hình cao hơn, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp và tư vấn về mô hình ... Read More »

Load Balancing

Load balancing – Cân bằng tải là gì? Trong mạng máy tính, cân bằng tải là một kỹ thuật để phân phối khối lượng công việc đồng đều giữa hai hoặc nhiều máy tính, kết nối mạng, CPU, ổ cứng, hoặc các nguồn lực khác, để có được sử dụng nguồn lực tối ưu, tối đa hóa thông lượng, giảm ... Read More »

Khái niệm Cloud Server

Concept Description Server A virtual machine (VM) instance running on a host. To create a server, you must specify a name,flavor reference, andimage reference. See create server. Host A physical server running multiple VM instances. Flavor A resource configuration for a server. Each flavor is a unique combination of disk space, memory capacity, vCPUs, and network bandwidth. See flavors. Image ... Read More »