Home / Tag Archives: linux

Tag Archives: linux

Giai phap server Linux

Bạn đang phụ trách hệ thống IT hoặc là sếp IT của một công ty? Bạn đang phân vân trong việc có nên mua bản quyền cho toàn bộ hệ thống IT của công ty, và chi phí bản quyền có thể tương đối lớn so với những khoản đầu tư khác mà công ty của bạn chưa thể ưu tiên ... Read More »

Load Balacing Linux

Load balacing giúp gì cho bạn? nó có tính năng gì? · Tối ưu hóa trong việc sử dụng các đường truyền sẵn có, sử dụng hết tất cả đường truyền, tránh lãng phí tài nguyên. · Tăng cường độ sẵn có và ổn định của các dịch vụ mạng ( Web, mail, ftp, vpn, …) luôn luôn chạy ổn ... Read More »